नेपाली राजदूतावास यूएई (अबुधावीको)एमआरपी पास्पोर्ट समबन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

बिज्ञापन -  विश्व समाचारका लागि न्यूयोर्क, लण्डन, मैड्रिड, ब्युनस आयर्सबाट एकै साथ प्रकाशित हुने अन्तरराष्ट्रिय दैनिकी http://www.timesofearth.com/ THE TIMES OF EARTH.File:Sandhikharaka.jpg

नेपाली राजदुतावास आबुधाबी ले समय समयमा समसामायिक बिषय सँग सम्बन्धित जारी गर्ने प्रेस बिज्ञप्ती हाम्रा मध्यपुर्व प्रमुख प्रतिनिधि उमाकान्त पाण्डे गाउले लाई पनि बिभिन्न माध्यम द्वारा उपलब्ध गराउदै आएको छ । अर्घाखाँची डट्कम् को तर्फ बाट आभार ब्यत्त गर्दछौ । आगामी दिनमा पनि अर्घाखाँची डट्कम् ( टाईम्स ) सँगै रहेर दुतावास द्वारा दिईएको जानकारी हामी सबै पाठक समक्ष पुराउन सकियोश भन्ने अपेक्षा राख्दछौ ।

दुतावास द्वारा जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्तीका सबै शब्द तल राखिएको छ ।  nepal

नेपाली राजदूतावास अबुधावी अत्यन्त जरुरी सूचना :
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को प्रावधानअनुसार हालसम्म Machine Readable Passport (MRP)  जारी नगरिसकेका सबै सदस्य राष्ट्रहरुले आगामी ०१ अपि्रल २०१० १९ चैत्र २०६६ देखि मेशिनद्वारा विवरण पढ्ने तथा बाहकको व्यक्तिगत विवरण भण्डारण गर्न सकिने राहदानी  अनिवार्य रुपमा जारी गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारले पनि सो मितिदेखि ःच्ए जारी गर्नको लागि आवश्यक तयारीहरु गर्दै आएको छ ।

०१ अपि्रल २०१० देखि जारी गरिने ःच्ए तथा हाल जारी गिरंदै आएका हस्तलिखित राहदानीका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका बुँदाहरु सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ !
ज्ञ।    हाल जारी गिरंदै आएका हस्तलिखित राहदानीहरु पासपोर्ट अब ३१ मार्च २०१० सम्म मात्र जारी गरिनेछ ।
द्द।    हाल जारी भैसकेका वा ३१ मार्च २०१० सम्म जारी गरिने हस्तलिखित राहदानीहरु लिई मिति २४ नोभेम्बर २०१५ सम्म मात्र विदेश भ्रमण गर्न सकिनेछ ।
 

घ।    २४ नोभेम्बर २०१५ पछि विदेश भ्रमण गर्नेहरुले भने अनिवार्य रुपमा ःच्ए लिनुपर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैले आआफ्नो अनुकूल समयमा सो मिति अगावै ःच्ए लिनुपर्नेछ ।
द्ध। 
 ०१ अपि्रल २०१० देखि नै ःच्ए जारी गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाहीहरु हुँदाहुँदै पनि यो प्रकि्रया जटिल भै क्ष्ऋब्इ को प्रावधानअनुसार केन्द्रीकृत गरी सुरक्षित स्थानबाट मात्र जारी गर्नुपर्ने भएकोले ःच्ए साधारण राहदानी जस्तो तुरुन्त जारी गर्न नसकिने र हाल जारी भएसरह प्रत्येक जिल्लाबाट गर्न नसकिने भई केन्द्रीय राहदानी कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र जारी गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

छ।    ःच्ए लिनका लागि आवेदकले निवेदन प्रस्तुत गरेको दिनबाट ८ देखि १० हप्तासम्म लाग्नसक्ने हुन्छ
 
 ०१ अपि्रल २०१० देखि जारी हुने ःच्ए को दस्तुर तथा २४ नोभेम्बर २०१५ पछि सम्मको बहाली म्याद भएका हस्तलिखित राहदानी बाहकहरुले राहदानीलाई ःच्ए मा बदल्दा लाग्ने दस्तुरका बारेमा पछि नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था यथासमयमा सबैलाई जानकारी गराइनेछ ।

सूचना


विभिन्न काम व्यवसायको सिलसिलामा युएईमा कार्यरत रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुले मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७१ ख नं। वमोजिम आफ्नो सम्पूर्ण हक छाडि घर जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति वेचविखन गर्ने गरी यस राजदूतावासवाट अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गराउन आउंदा तल लेखिए वमोजिमका कागजातहरु र प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने्र व्यहोरा जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ः
१। नेपाली कागज पहाडे वा वसहा कागज पनि भनिने मा रीतपूर्वक सफासँग लेखिएको अधिकृत वारेसनामाको लिखत थान २ 
२। जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको सक्कल र नक्कल जग्गामा घर वा टहरो निर्मित भएमा नक्शा पास गरेको प्रतिलिपि समेत संलग्न हुनु पर्ने
 
३। अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र नक्कल
 
४।अधिकृत वारेसनामा लिने व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित नक्कल 

५। अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो थान २
 
५। अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको युएईको वैध भिसा सहितको राहदानी वा सोको नक्कल 

७। फोटो सहितको सक्कल परिचय पत्र
 
८। अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई निवेदन दिनु पर्ने 

९। अधिकृत वारेसनामाको निवेदनका साथ सरकारी दस्तुर दिरहाम १०० अक्षरेपी दिरहाम सय पेश गर्नु पर्ने र सोको रसीद अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने !
१०। अधिकृत वारेसनामा महामहिम राजदूतज्यूवाट मात्र प्रमाणित हुन सक्ने कानूनी प्रावधान अनुसार महामहिमको अनुपस्थितिमा सो कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरी लिन आउनु भन्दा पहिले नै अनिवार्य रुपले यस राजदूतावासका तृतीय सचिव श्री जीतेन्द्र कुमार लाभ सम्पर्क ०५०३२०३४४८ सँग महामहिमज्यूको उपलव्धता वारे जानकारी लिई मात्र राजदूतावासमा सम्पर्क राख्नु पर्ने ।
 
उपर्युक्त वमोजिम रीत पूरा नगरी पेश हुन आएको अधिकृत वारेसनामाको लिखत यस राजदूतावासवाट प्रमाणित हुन नसक्ने भएकोले सवै नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 
सम्पत्ति जस्तो समवेदनशील विषयको हक छाड्ने विषयमा पर्याप्त छानवीन हुनु पर्ने भएकोले यसरी सक्कलै कागजहरु आवश्यक भएको तर्फ जानकारी गराउँदै यसवाट पर्न गएको असुविधा प्रति राजदूतावास क्षमाप्रार्थी छ ।
नेपाली राजदूतावास
अवुधावी युएई
मितिः २०६६।१०।२०
  

 

---------------

हामीलाई समाचार, लेख, फोटो-भिडियोहरु लगायत कमेन्टस् लेख्दा आफ्नो पुरा नाम, देश/ठेगाना, फोन नम्बर सहित खुलाएर info@sandhikharka.com  मा एवम मध्यपुर्वबाट कुनै पनि समाचार-सामाग्री पठाउनको लागि हाम्रा मध्यपुर्व प्रमुख सम्वादाता उमाकान्त पाण्डे गाउलेको नाममा सम्बोधन गरी  umakantapandey@sandhikharka.com  मा पठाउन अनुरोध गरिन्छ ।