बाल गीत (कविता )

बाल गीत (कविता )

पिताम्बर बन्जाडे 

 बालबालिका सवै एक होइनन् र ?
गरिबका चाहना हुन्नन् र ?
सोध्नु भन्थ्यो गैराको कालुले ।
किन भेद गरेका ठालुले ?
ऐलेको बाल दिवसमा ।
ऐलेको बाल दिवसमा ,
जान फुर्सद् छैन रे कालुलाई ,
हात्मुख जोड्न जानु छ ज्यालादारीमा ।।

कोहीका स्कुल लिफ्ट र ए सी छन् ।
किन कोहीका घामपानी छेक्दैनन् ?
सोध्नु भन्थ्यो गैराको कालुले ।
किन भेद गरेका ठालुले ?
ऐलेको बाल दिवसमा ।
ऐलेको बाल दिवसमा ,
जान फुर्सद छैन रे कालुलाई ।
हात्मुख जोड्न जानुछ ज्यालादारीमा ।।

शिक्षा स्वास्थ्य धनी र गरिबका ।
फरक हुने के हो यो तरिका ??
सोध्नु भन्थ्यो गैराको कालुले ।
किन भेद गरेका ठालुले ?
ऐलेको बाल दिवसमा ।
ऐलेको बाल दिवसमा ,
जान फुर्सद छैन रे कालुलाई ,
हात्मुख जोड्न जानु छ ज्यालादारीमा ।।

भाषण सुन्दा के के न हुन्छ ?
व्यबहारमा भन्न नि लाज हुन्छ ।
सोध्नु भन्थ्यो गैराको कालुले ।
किन भेद गरेका ठालुले ?
ऐलेको बाल दिवसमा ।
ऐलेको बाल दिवसमा ,
जान फुर्सद् छैन रे कालुलाई ।
हात्मुख जोड्न जानु छ ज्यालादारीमा ।।

कोहीलाई भने ब्रेडमा जाम छ ।
कोहीलाई भने के खाम् र के लाम् छ ?
सोध्नु भन्थ्यो गैराको कालुले ।
किन भेद गरेका ठालुले ?
ऐलेको बाल दिवसमा ।
ऐलेको बाल दिवसमा ,
जान फुर्सद् छैन रे कालुलाई ,
हात्मुख जोड्न जानु छ ज्यालादारीमा ।।

बराबरी माया र अवसर ,
पायौं भने फेर्ने छौं यो संसार ।
सोध्नु भन्थ्यो गैराको कालुले ।
किन भेद गरेका ठालुले ?
ऐलेको बाल दिवसमा ।
ऐलेको बाल दिवसमा ,
जान फुर्सद छैन रे कालुलाई ।
हात्मुख जोड्न जानु छ ज्यालादारीमा ।।
जय बाल दिवस ।