जलेको मनलाई शीतल

जलेको मनलाई शीतल
सर्जक- एच.एल.गौतम 
    (अर्घाखाची) मा.गा.
खनदह3! हाल- भारत।।

जलेको मनलाई शीतल, आश केहो वुझे मईले..!!
  रदीफ र काफीयाको , राश केहो वुझे मईले...!!

   जती टाढाँ भएपनी,मलाई छोडी गएपनी...,
उनको मनलाई छुने, खाश केहो वुझे मईले...!!

आज उनी पराई हुदा बाच्नै गाह्रो लाग्यो जब..,
  टुक्राएर आधा मूटु , नाश् केहो वुझे मईले...!!

  पटक-पटक अनगीन्ती चोटहरूको प्रहारले...,
धड्कन वाट् वन्चीत भई, सांश् केहो बुझे मईले..!!

 [[2"जलेको मनलाई शीतल, आश केहो वुझे मईले..!!
  रदीफ र काफीयाको , राश केहो वुझे मईले...2]]