प्रकाश मोटर साइकल वर्कसप सन्धिखर्क १ अर्घाखाँची

प्रकाश मोटर साइकल वर्कसप
सन्धिखर्क १ अर्घाखाँची

हामीकहाँ विभिन्न कम्पनिका मोटरसाइकल मर्मत गरिनुको साथै विभिन्न कम्पनिका पार्टसहरु सुपथ मुल्यमा पाईन्छ । साथै तपाहरुको मोटरसाइकल जुनसुकै ठाउँमा बिगि्रएको छ भने एक कल फोन गर्नु भयो भने तुरुन्त त्यही ठाउँमा आएर मर्मत गरिन्छ।

प्रो. प्रकाश नेपाली
प्रकाश मोटर साइकल वर्कसप
सन्धिखर्क १ अर्घाखाँची
मोबाइल नम्बर
9867005260

अन्य समाचारहरु