दरभाउ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना - कृषि सहकारी संस्था लि.अर्घाखाँची


दरभाउ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना                    

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७-१०-१५

कृषि सहकारी संस्था लि.अर्घाखाँचीको सहकारी बजार स्थापनाको लागि आबस्यक पर्ने स्टिल प्याकको दरभाउ बोलपत्र सूचना आव्हान यस प्रकार गरिएको छ ।


क्र. स.    बिबरण                    साइज          परिणाम 
१)          सिङ्गल स्टिल -याक    ३×७ फिट     ३० थान
२)          डबल स्टिल -याक     ३×५ फिट      १० थान

नोट - धरौटी रकम -२५,०००(पच्चिस हजार )(भौचर वा बैंक ग्यारेन्टी )
अधिक्तम मूल्य- ८५०,००० (आठ लाख पचास हजार)

सम्पर्क ९८५७०६६५७०
           ०७७४२०५६६

 आबस्यक कागजातहरु - आ. ब. ०७६/०७७  कर चुक्ता प्रमाणपत्र , सप्लायर्स दर्ता प्रमाणपत्र , घरेलु दर्ता प्रमाणपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपीहरु । 

कृषि सहकारी संस्था लि.अर्घाखाँची
सम्पर्क ९८५७०६६५७० /   ०७७४२०५६६

अन्य समाचारहरु