ॐ लुम्बिनी तन्दुरी भोजनानलय जावलाखेल (चिडियाखाना सँगै) ललितपुर र चावहिल चुचुपाटी( के एल टावर अगाडि) काठमाडौंमा


अन्य जानकारीको लागि संपर्क:- 
लुम्बिनी तन्दुरी भोजनानलय जावलाखेल (चिडियाखाना सँगै) ललितपुर र चावहिल चुचुपाटी( के एल टावर अगाडि) काठमाडौंमा | 
जावलाखेलमा: 
९८४९१०३१७६ 
९८५७०३९९२३

चावहिल चुचुपाटीमा 
९८६१९०९३२८ 
 ९८६३९४५९५०  

अन्य समाचारहरु