गजल:- पाखा पखेराको पुकार

गजल:- पाखा पखेराको पुकार
सर्जक- एच.एल. गौतम
   (अर्घाखाची) मा.गा.
खनदह3! हाल- भारत।।

 सुनाउछु साथी मेरो गाँउ देखी टाँढा शहर छैन् !!
तर-मलाई आफ्नो जन्म थाउ छोड्ने रहर छैन  !! 

  धेरै देखे गाउ छाडी शहर जाने आफन्तहरू..,
थीयो कमी केको गाउमा,के ईटा् गीट्टी पथ्थर छैन् !!

गर्न सके पर्गती गर आफ्नै गाँउ ठाउको लागी.,
जहाँ आधुनीक पर्यावरणको अझै असर छैन् !!

रमाउ हामी यही शुद्ध मुल-नालाको पानी पीएर.,
मीनरल र वीस्लेरी पीने,कोई भाको अमर छैन् !!

 सुन् ए,पौरखी हातहरू-पाखा पखेराको पुकार..,
बाजा हुदैछन खेत बारी,तिमीलाई के खबर छैन् !!

 कीन् सम्झाउदैनन् उस्लाई म, जस्लाई आफ्नो..,
घरपरीवार जन्मदाता-रगत नाताको कदर छैन् !!!