सिने-हलहरुमा प्रर्दशन भईरहेका चलचित्रहरु:

नेपालका बिभिन्न सिने-हलहरुमा प्रर्दशन भईरहेका चलचित्रहरु:
 

Hall nameMovie NameShow TimeLast updatedTelephone
QFX Jai Nepal Cinema, KathmanduHoliday - A Soldier Is Never Off Duty8:30 AM 11:45 AM 3:15 PM06, Jun 1401- 4442220
QFX Kumari 1, KathmanduHoliday - A Soldier Is Never Off Duty / X-Men: Days of Future Past 3D9:15 AM 3:45 PM 7:15 PM / 12:45 PM06, Jun 1401-4442220
QFX Kumari 2 , KathmanduHoliday - A Soldier Is Never Off Duty / Kabaddi12:30 PM / 4:00 PM06, Jun 1401-4442220
QFX Civil Mall 1 , KathmanduHoliday / X-Men: Days of Future Past -8:15 AM,12:00 PM,3:30 PM,7:00 PM / 7:30 PM06, Jun 1401-4442220
Big Cinema1, CityCentre, KathmanduX-Men: Days of Future Past / Heropanti / Holiday12:30 PM / 3:00 PM / 8:00 AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 2:30 PM, 3:45 PM, 9:00 PM06, Jun 1401-4011639
Big Cinema 2, City Centre,KathmanduX-Men: Days of Future Past / Heropanti / Holiday12:30 PM / 3:00 PM / 8:00 AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 2:30 PM, 3:45 PM, 9:00 PM06, Jun 1401-4011639
Big Cinema 3, City Centre,Kathmandu
01-4011639
QFX Civil Mall 2 , KathmanduX-Men: Days of Future Past / Heropanti / Holiday7:30 PM / 12:45 PM / 9:30 AM,4:00 PM06, Jun 1401-4442220
QFX Civil Mall 3 , KathmanduX-Men: Days of Future Past / City Lights / Holiday 8:30 PM -8:45 AM,11:45 AM,5:30 PM / 2:45 PM/ 8:30 PM06, Jun 1401-4442220
Fcube 1,KL Tower ChabahilHoliday9:30 AM, 12:30 PM, 4:00 PM, 7:15 PM06, Jun 1401-4468700
Fcube 2, KL Tower ChabahilKabaddi / X-Men: Days of Future Past / Heropanti3:15 PM / 6:30 PM / 9:00 AM / 12:00 PM06, Jun 1401-4468700

 

 

अन्य समाचारहरु