गजल:- शब्दहरू घोली

गजल:- शब्दहरू घोली
सर्जक- एच.एल. गौतम
     (अर्घाखाची) मा.गा.
खनदह3! हाल- भारत।।

आज भीन्नै गजहरूको टोली वनाई दीन्छु !!
जानी नजानी शब्दहरू घोली बनाई दीन्छु !!

मलाई मायाँ गर्ने हरूको लागी मात्र  साथी.."
मिठो वचन अनी सुरीलो वोली वनाई दीन्छु !! 

तिमी सोध्धै नसोधे गर्यौ के,र? मेरा लागी.."
छिन्कै लागी न् सही,केपी ओली बनाई दीन्छु !!

यदी मेरो रचनालाई कसैले चोरोश् न.मात्र.."
वारूद बीना पड्कीने गोली बनाई दीन्छु !!

[[ आज भीन्नै गजलहरूको टोली बनाई दीन्छु !!
जानी नजानी शब्दहरू घोली बनाई दीन्छु २]]